Yağ Tutucu Üniteler

Yağ Tutucu Üniteler Yağ tutucu üniteler; atıksu muhtevasında bulunan yağın gravimterik yöntemle sudan ayrıldığı sistemlerdir.

Yağ tutucudan atıksu laminer akımla geçirilmektedir, bu esnada yoğunluğu suyun yoğundan düşük olan yağ kabarcıkları su yüzeyine doğru hareket etmektedir.

Sadece paket yağ tutucu üniteler tasarlandığı gibi, yağ ve kum tutucunun birlikte tasarlandığı sistemlerde mevcuttur.

City Makine tarafından imal edilen yağ tutucularımızda imalat malzemelerimiz sıcak daldırma galvaniz veya paslanmaz çelik olarak tercih edilmektedir.


Benzer Ekipmanlar

Kum Tutucu Üniteler

Kum Tutucu Üniteler

Ekipman:
Kum tutucu; atıksu muhtevasında bulunan kum, taş, cüruf vb. maddeleri sudan ayrıştırmak üzere arıtma tesislerinde ön arıtmada yer alan sistemdir. Kum tutucular tesis kapasitesine g...
Detaylar »

Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri - DAF

Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri - DAF

Ekipman:
Çözünmüş hava flotasyonu (Dissolved Air Flotation - DAF) atıksu muhtevasında ki yoğunluğu sudan düşük olan katı ve sıvıların yüzdürme yöntemi ile sudan uzaklaştırılması yo...
Detaylar »

Kum Siklonu

Kum Siklonu

Ekipman:
Kum siklonu kentsel atıksu arıtma tesislerinde ızgara ünitelerinden sonra kullanılan kum tutucu ünitesinden gelen kum ve inorganik partikülleri sistem dışın atmakta kullanılır. He...
Detaylar »

Havalandırıcılar

Çamur Susuzlaştırma