Kum Siklonu

Kum Siklonu Kum siklonu kentsel atıksu arıtma tesislerinde ızgara ünitelerinden sonra kullanılan kum tutucu ünitesinden gelen kum ve inorganik partikülleri sistem dışın atmakta kullanılır.

Helenik mil ve redüktör yardımı ile suyundna arındırılan inorganik partiküller kum siklonu boşaltma şutundan dışarı atılır, içeride kalan su ise arıtma tesisi terfi merkezine geri gönderilir.

İmalatını yapmakta olduğumuz kum siklonu ekipmanı komple paslanmaz AISI 304 malzemeden üretilmektedir.

Benzer Ekipmanlar

Yağ Tutucu Üniteler

Yağ Tutucu Üniteler

Ekipman:
Yağ tutucu üniteler; atıksu muhtevasında bulunan yağın gravimterik yöntemle sudan ayrıldığı sistemlerdir. Yağ tutucudan atıksu laminer akımla geçirilmektedir, bu esnada yoğunl...
Detaylar »

Kum Tutucu Üniteler

Kum Tutucu Üniteler

Ekipman:
Kum tutucu; atıksu muhtevasında bulunan kum, taş, cüruf vb. maddeleri sudan ayrıştırmak üzere arıtma tesislerinde ön arıtmada yer alan sistemdir. Kum tutucular tesis kapasitesine g...
Detaylar »

Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri - DAF

Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri - DAF

Ekipman:
Çözünmüş hava flotasyonu (Dissolved Air Flotation - DAF) atıksu muhtevasında ki yoğunluğu sudan düşük olan katı ve sıvıların yüzdürme yöntemi ile sudan uzaklaştırılması yo...
Detaylar »

Havalandırıcılar

Çamur Susuzlaştırma