Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri - DAF

Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri - DAF Çözünmüş hava flotasyonu (Dissolved Air Flotation - DAF) atıksu muhtevasında ki yoğunluğu sudan düşük olan katı ve sıvıların yüzdürme yöntemi ile sudan uzaklaştırılması yontemidir.

Sisteme verilen basınçlı hava ile su içerisinde hava kabarcıkları oluşmaktadır.

Hava kabarcıkları yüzeyine tutulan floklar su yüzeyine çıkmaktadır.

Basınçlı hava, basınç tankına kompresörden verilen hava ile elde edilmektedir.

Dissolved Air FlotationÜnite içerisine tasarlanmış lamellalı sistem sayesinde oluşan floklar su yüzeyinde kalmaktadır.

Sıyırıcı yardımı ile floklar su yüzeyinden atık toplama haznesine sıyrılmaktadır.

Ağırlığı sudan fazla olan partiküller tank dibine çökmektedir. Partiküllerden arındılan arıtılmış su savaklanarak sistemden uzaklaştırılmaktadır.

Ünite St.37 sac üzeri epoksi boya korumalı imal edilmektedir.

Tercihe göre sıcak daldırma galvaniz ve AISI paslanmaz çelik olarakta imal edilmektedir.

Benzer Ekipmanlar

Kum Siklonu

Kum Siklonu

Ekipman:
Kum siklonu kentsel atıksu arıtma tesislerinde ızgara ünitelerinden sonra kullanılan kum tutucu ünitesinden gelen kum ve inorganik partikülleri sistem dışın atmakta kullanılır. He...
Detaylar »

Yağ Tutucu Üniteler

Yağ Tutucu Üniteler

Ekipman:
Yağ tutucu üniteler; atıksu muhtevasında bulunan yağın gravimterik yöntemle sudan ayrıldığı sistemlerdir. Yağ tutucudan atıksu laminer akımla geçirilmektedir, bu esnada yoğunl...
Detaylar »

Kum Tutucu Üniteler

Kum Tutucu Üniteler

Ekipman:
Kum tutucu; atıksu muhtevasında bulunan kum, taş, cüruf vb. maddeleri sudan ayrıştırmak üzere arıtma tesislerinde ön arıtmada yer alan sistemdir. Kum tutucular tesis kapasitesine g...
Detaylar »

Havalandırıcılar

Çamur Susuzlaştırma