Otomatik Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

Otomatik Polielektrolit Hazırlama Ünitesi Polielektrolit atıksu artıtma tesislerinde flokülasyon (yumaklaştırma) ve çamur susuzlaştırma işlemlerinde kullanılmaktadır.

Flokülasyon ünitelerinde anyonik polielektrolit, Filtre pres, dekantör ve beltpres gibi çamur susuzlaştırma ekipmanlarında ise katyonik polielektrolit kullanılır.

Sürekli çalışan atıksu arıtma tesislerinde otomatik polielektrolit hazırlama ünitesi kullanmak zaman ve iş gücü açısından avantajlı bir durumdur.

Polielektrolit hazırlama ünitesi; toz polielektrolit dozlama sistemi, seyreltme tankı, sıvı dozlama sistemi, karıştırma sisteminden oluşur.

Toz formdaki flokülant dozlama haznesine konulur ve edüktöre dozlanır. Edüktörden tanka dozlanan toz formdaki polielektrolit servis suyu ile karışarak çözelti oluşmaya başlar. Bir hazne bir karıştırıcı veya birden çok hazne birden çok farklı devirde karıştırıcı kullanılarak polielektrolit su içinde çözülür.

Çözelti, çözelti depolama haznesinde depolanır. Filtre Pres, belt pres veya çamur yoğunlaştırma havuzuna giden hatta polielektrolit dozaj pompaları ile dozlama yapılarak depolama haznesindeki seviye sensörü ile sistem otomatik çalışmaya devam eder.

Sistemdeki tüm otomasyon ünite üzerine monteli elektrik panosundan sağlanır.

City Makine tarafından imalatı yapılan otomatik polielektrolit hazırlama ünitelerimiz; AISI kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmektedir.

Benzer Ekipmanlar

Sürgülü Kapak - Penstok

Sürgülü Kapak - Penstok

Ekipman:
Sürgülü kapaklar (penstok) özellikle orta ve büyük ölçekli arıtma tesislerinde su akışını yönlendirmek için açık kanallı su yapılarında kullanılırlar. Açık kana...
Detaylar »

Yoğunlaştırıcılar

Yoğunlaştırıcılar

Ekipman:
Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesilerinde oluşan çamur; çamur susuzlaştırma ünitesinin verimini artırmak amacı ile çamur yoğunlaştırma ünitelerinin içine alınmaktadır. ...
Detaylar »

Havalandırıcılar

Çamur Susuzlaştırma